פילים לבנים בלב העיר ההיסטורית – החזרת בתי קולנוע שהתיישנו אל מעגל החיים העירוני

arti2_1

arti2_2

arti2_3

arti2_4

arti2_5

arti2_6