סדר יום 2018

08:00   16:00      שעות התערוכה והכנס

08:00   09:00     התכנסות וביקור בתערוכה

הנחייה: אדר’ ליאורה בארי, משנה למנכ”ל מוזיאון ארצות המקרא ולשעבר סגנית מנהל תכנית מורשת

09:00   11:30       מושב ראשון : תכנון ושימור בר קיימא בראייה אסטרטגית עירונית

09:00   09:15       ברכות

 

09:15    09:45

Arch. Alessandro Speccher, architect, Environmental engineer and educator. Representing GBC, Italy

A case study for GBC Historic Building in Ferrara: a win win approach between GBC Italia and the municipality of Ferrara  

 

09:45   10:20

Arch. Bart Verheyen Architect focusing in spacial planning and design of open spaces,

as part of a sustainable Urban Development, Antwerpen, Belgium

Rethinking Heritage: strategies for Urban Renewal

 

10:20   10:40

עדי ליבנה, מנהל צוותי שימור, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

אתגרי שימור באתרי מורשת היסטוריים  ברחבי הארץ

 

10:40   11:10

Prof. Jose Aguiar,titular professor at the Technical University of Lisbon School of Architecture, Portugal

Color and Architectural Surfaces Conservation in Urban Heritage: Portugal

 

11:10   11:30

יעל קליגמן, ראש תחום מדיניות, ועדת ההיגוי הבין משרדית להערכות לרעידות אדמה

היערכות מדינת ישראל לטיפול ברעידות אדמה באתרי מורשת תרבות

 

11:30    12:00: הפסקת כבוד

 

12:00   14:00   מושב שני: אתגרים חברתיים, פיזיים וטכנולוגיים בשימור אתרי מורשת

12:00   12:30

Roberto Nardi CEO, Centro di Conservazione Archeologica (CCA), Roma, Italy

The key role of conservation in developing cultural heritage

 

12:30   12:50

יהונתן אורלין, ראש צוות שימור מחוז צפון, רשות הטבע והגנים

אתגרים בשימור- פרויקט מצודת הארבל

 

12:50  13:10

Alice Dias, Technical Manager, Piacenti S.P.A

Restoring the sky: Church of the Nativity

 

13:10   13:30

דידי (ידעיה) ליבי, מנהל ובעלים של מעבדת סקאן אין לבדיקת מבנים

טכנולוגיות לבדיקת יציבות מבנים עתיקים (אבני הכותל)

 

13:30   13:45

איתי מרמרי, מנהל שיווק מוצרים מתקדמים, תדיראן

אתגרים ופתרונות מתקדמים בתכנון מערכות מיזוג  במבנים לשימור (מערכות קירור- מיזוג)

 

13:45   14:00

שרון אלבז, מנהל שיווק בנין הארץ

שיקום וחיזוק מבנים באמצעות חומרים מורכבים

 

14:00  15:00   ארוחת צהרים וביקור בתערוכה

 

15:00   16:30   מושב שלישי:  הציבור וכוחו בהובלת מהלכי חשיבה ‘מחוץ לקופסא’ בשימור מורשת

           

 15:00  15:20

אמנון גולן, יועץ שימור

שימור בית היסטורי ביודפת והשמשתו לצרכי הציבור

 

15:20   15:40

אדר’ שמואל גרואג, יועץ שימור

הבולבארד הסמוי מהעין: שדרות- ירושלים מרחב מורשת רב שכבתי

 

15:40   16:00

ד”ר גליה חנוך-רועה, מנהלת קהילת תל אביב, חברה להגנת הטבע

עצים וותיקים כתשתית תכנונית לשימור בר קיימא  בעיר

 

16:30  16:00

Arch. Mimi Coviello, Landscape Architect, specialize in Urban Renewal and smart cities,Italy

Let’s Talk about Shame: Matera from Shame to Cultural Heritage

16:30    סיום