Blog Archives

למורשת ההיסטורית של חיפה דרושה ‘כיפת ברזל’

רכס הכרמל הוא דוגמא מובהקת לנזקים האדירים שמביאה תמ”א 38 למורשת ההיסטורית והנופית של חיפה. זה הזמן לעצור את הנזק הבלתי הפיך למרקם ההיסטורי של העיר